Bİrleşme ve Satın Alma

Birleşme ve Satın Alma

Günümüzün hızla değişen dünyasında, rekabette bir adım öne geçme yarışı içinde olan şirketler için, iş yaşamının değişmeyen tek gündem maddesi şirket birleşmeleri ve satın almaları olmaktadır.

Son birkaç yıldır, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada süratle artarak şirket birleşme ve satın almalarını dünya çapında önemli bir konu haline getirmiştir. Bu gelişimin arkasında yatan en önemli etken hem kurumsal şirketlerin hem de özel sermaye fonlarının birleşme ve satın alma işlemlerine olan ilgisinde meydana gelen kayda değer artıştır. Dünya genelinde şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerinin sayısı ve hacminde önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu amacına ulaşamamıştır. Satın alma fiyatı uygun olsa bile, beklenen değerin birçok satın alma işleminde elde edilemediği gözlemlenmiştir.

Sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerindeki artış trendi, kurumsal şirketlerin ve özel sermaye fonlarının finansal, operasyonel, ticari inceleme ve piyasa incelemesi çalışmalarını kapsayan entegre danışmanlık hizmetleri arayışına girmeleri sonucunu doğurmuştur. Reno Finans kadrosundaki deneyimlerine dayanarak pek çok müşterimizin birleşme ve satın alma işlemlerindeki hedeflerini çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirememelerini önlemek için satın alma süreci boyunca oluşabilecek her türlü ihtiyaca cevap verebilecek danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak ve şirket birleşme ve satın almalarında azami kazanç elde edilmesine yardımcı olmak için müşterilerimize operasyonel, ticari inceleme ve piyasa incelemesi hizmeti vermekteyiz. Kendi konusunda uzman danışmanlarımızla tek bir takım halinde bütünlük içinde çalışarak, entegre bulgular ve raporlar hazırlayarak müşterilerimizin hedef şirketle ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapmasına yardımcı olmaktayız.

Mükemmel bir çözüm mü arıyorsunuz?