İŞ GELİŞTİRME

İş Geliştirme

İş Geliştirme, başka bir yaygın ifade ile Business Development, bir firmanın müşterilerinden, hizmet verdiği piyasalardan, çalışanlarından ve ilişkilerinden uzun vadeli katma değer yaratılmasıdır. İş Geliştirme, ana hatlarıyla, potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için analitik hazırlıkların yapılması, işlemlerin sırasıyla belirlenmesi, uygulanması, desteklenmesi ve takip edilmesini içerir.

İş Geliştirme aslında girişimcilik, stratejik yönetim, satış yönetimi, pazarlama yönetimi ve stratejik ortaklıklar yaklaşımlarını şemsiyesi altına alır. Hedefleri arasında firma gelirlerini sürekli biçimde arttırma, mevcut ürünleri geliştirme, piyasalara uygun yeni ürünler sürme, yeni pazarlar bulma ve penetrasyon, mevcut pazarlarda yeni kullanıcılara ulaşma, dikey ve yatay entegrasyonlar ile karlılık maksimizasyonu vardır.

Reno Finans , yukarıda anılan hedeflere ulaşmak maksadıyla firmalara işe başlama, büyüme ve stratejik konumlandırma konularında son derece tecrübeli takımlarıyla destek vermektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, pazarlama stratejilerin oluşturulması ve uygulanması, fiyatlama, müzakere yönetimi ve anlaşmaların sonlandırılması gibi kritik faaliyetlerde Reno Finans takımları har safhada müşteri firma ile sürekli işin içinde ve sahada yer alırlar. Reno Finans takımları, önceki profesyonel yaşantılarında, sahada yönetici olarak çalışmış ve stratejik yönetim anlayışına sahip tecrübeli kişilerden oluşmaktadırlar.

Mükemmel bir çözüm mü arıyorsunuz?